Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2019

lunoliel
4743 9416 500
Reposted fromanheros anheros viavongoogen vongoogen

September 07 2019

lunoliel
3736 f875 500
lunoliel
Reposted fromFlau Flau viaTabsla Tabsla
lunoliel
0788 b147 500
Reposted fromcontigo contigo viaKuishi Kuishi

September 02 2019

lunoliel
1981 dbd1
Reposted frompunisher punisher viatonietak tonietak
lunoliel
2276 b75f 500
Reposted frompwg pwg viajanuschytrus januschytrus
lunoliel

Powiem Ci coś, boś młody i jeszcze nie zdążyłeś sobie życia zmarnować. Słuchaj i zapamiętaj: siedem jest grzechów głównych, a najcięższym z nich jest lenistwo. Pod wieloma imionami będzie się ono przed tobą maskować; jako posępnica albo melancholia będzie występować najłacniej. Nie poddawaj się gnuśności, jak raz cię dopadnie, nigdy nie odpuści. Noce prześpisz, dnie przeziewasz, trudnościom umykając, wysiłku unikając, oślepniesz i ogłuchniesz na żywioły wszelkie. Robak roztoczy nad tobą opiekę. Zamiast radości poczujesz zazdrość wobec wszystkich, którym życie smakuje. Nie będziesz żył, tylko pleśniał, z pleśnią na ustach dreptał w miejscu, cudzym pleśniom wrogi.

— Wojciech Kuczok, Senność
lunoliel
Reposted fromgruetze gruetze vianaochan naochan
lunoliel
7650 25dd
Reposted fromgrobson grobson viamental-cat mental-cat

August 29 2019

lunoliel
repost this.
Reposted fromxal xal viatchort tchort
lunoliel
Reposted fromFlau Flau viamolotovcupcake molotovcupcake
lunoliel
9352 4a98 500
Reposted fromanheros anheros viamolotovcupcake molotovcupcake
lunoliel
9926 5c51
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagruetze gruetze
lunoliel
9474 72c0 500
Reposted fromtotal1ty total1ty via8agienny 8agienny
lunoliel
8760 f82e 500
Reposted fromyikes yikes viasatyrlane satyrlane

August 25 2019

lunoliel
Reposted fromFlau Flau viaDagarhen Dagarhen
lunoliel

August 11 2019

lunoliel
Uwielbiam ludzi, którzy zawsze są sobą. Nie udają, nie dopasowują się do reszty i idą własną drogą. Nie rzucają fałszywych uśmiechów i nie rządzi nimi chęć bycia kimś, kim nie są. Nawet kosztem życia towarzyskiego potrafią mówić prawdę. Tacy ludzie są jak tabletka przeciwbólowa w tym bolesnym, zakłamanym świecie...
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakrewzwodka krewzwodka
9001 038a 500

steampunktendencies:

Installed in the year 1410, this 600 year old clock in the city of Prague is the World’s oldest astronomical clock still in operation.

lunoliel
8328 3c5a
Reposted fromtichga tichga viaDagarhen Dagarhen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl