Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2019

7747 f530 500

mienar:

pondering

lunoliel
7298 de38 500
Reposted froms3 s3 viafuckingspecial fuckingspecial
lunoliel
7702 2905
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapareidolie pareidolie
lunoliel
6913 0ce2
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viabarszczowa barszczowa
lunoliel
5624 7d72
Reposted fromtichga tichga viaSmigol Smigol

March 05 2019

lunoliel
4534 461f 500
Reposted fromgaf gaf viatamarka tamarka
lunoliel
8786 5d01
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viafrique frique
lunoliel
9953 5441 500
Reposted fromthesmajl thesmajl viamaladziewczynka maladziewczynka
lunoliel
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viamiieciuu miieciuu
lunoliel
lunoliel
7114 ccac
Reposted fromskibszczok skibszczok viapicakus picakus
lunoliel
6294 9547
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadirtyliar dirtyliar
lunoliel
- A co Ty się tak do mnie cały czas uśmiechasz?    
- Cieszę się z Ciebie.   
- Ze mnie się cieszysz?   
- Tak. Cieszę się, że istniejesz. Twoje istnienie stanowi dla mnie niewyobrażalne szczęście. ”
— Aleksandra Steć
Reposted fromlovvie lovvie viatakatambasienka takatambasienka
lunoliel
Ja ciągle mam w głowie to pytanie, ono stale mi towarzyszy: „Czy to, czego chcę, jest tym, czego potrzebuję?”. Najczęściej nie. Ale żyjemy w kulturze, która jest nastawiona na to, żeby mieć i pragnąć wszystkiego, i to najlepiej od razu. Każdy sam musi odpowiedzieć na to pytanie. Czy potrzebuję siedmiu kont w mediach społecznościowych? Nie, nie potrzebuję żadnego. Czy potrzebuję zaczynać dzień od czytania strasznych wiadomości? Nie, nie potrzebuję tego. Potrzebuję spokoju i harmonii. Nie chcę niepokoju, lęku. Nie umiem spokojnie patrzeć na fora, wiadomości. Ja nie potrzebuję, żeby mnie to poruszyło. Potrzebuję bliskości, stałości. Czy to możliwe? Nie wiem.
— Jacek Braciak
Reposted frommhsa mhsa viadirtyliar dirtyliar
lunoliel
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viadirtyliar dirtyliar
lunoliel
7339 2138 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapsychoza psychoza
lunoliel
8700 1b76 500
Reposted fromaiko77 aiko77 viaOkruszek Okruszek
lunoliel
8900 8284
Reposted fromtriadwarrior triadwarrior viakrolik krolik
lunoliel

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— — Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viacalineczka calineczka
lunoliel
4112 c991
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viapoolun poolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl